Huid op huid contact baby en moeder heeft invloed op microbioom

Osteopathie voor mensen (MSc i.o.) en dieren

Huid op huid contact baby en moeder heeft invloed op microbioom

Dagelijks een uur huid-op-huid contact tussen moeder en een voldragen baby vanaf de geboorte lijkt positief voor de gezondheid van de zuigeling. Gebeurt dit gedurende vijf weken dan verandert namelijk het darmmicrobioom van de baby.  Dat blijkt uit onderzoek van Henrik Eckermann van het Radboudumc, gepubliceerd in Gut Microbes.

De vroege kolonisatie van de darm helpt bij het verteren van voedsel. Het maakt ook de opname van voedingsstoffen mogelijk, draagt bij aan een goede werking van de darmen en speelt een belangrijke rol bij de afstemming van het immuunsysteem. In de afgelopen decennia is duidelijk geworden dat het microbioom zich ook bemoeit met de wederzijdse communicatie tussen de darmen en het brein.

Het onderzoek
In het SKIPPY-project analyseren onderzoekers van het Radboudumc verschillende aspecten die samenhangen met huid-op-huidcontact (HHC) van moeders en hun voldragen baby’s. Tijdens de HHC-interventie werden baby’s op de blote borst van de moeder gelegd met alleen een luier aan. Moeders in de HHC-groep kregen de instructie om vijf weken lang een uur per dag HHC te doen. Deze HHC-groep werd vergeleken met een groep moeders die de gebruikelijke zorg bood. Uit het SKIPPY-project bleek onder andere dat moeders in de HHC-groep minder angstig en moe waren, dat ze langer borstvoeding gaven en dat hun baby’s meer sliepen en minder huilden. Dit alles vergeleken met de controlegroep.

Binnen het SKIPPY-project onderzocht Henrik Eckermann of huid-op-huidcontact van moeder en kind de ontwikkeling van het darmmicrobioom van de baby beïnvloedde door monsters van de ontlasting van de baby te onderzoeken op 2, 5 en 52 weken na de geboorte. Baby’s in de HHC-groep vertoonden minder volatiliteit, dus minder grote veranderingen in de samenstelling van hun microbioom. Daarnaast duurde de uitgroei naar een volwassen microbioom bij hen iets langer dan bij baby’s in de controlegroep.

Zoals bij elk onderzoek is er meer onderzoek nodig om de huidige resultaten te valideren. Een aantal variabelen is nog niet meegenomen in dit onderzoek en in een toekomstige studie zou men dit onderzoek op meer personen willen uitvoeren en over een langere periode.