Echografie

Osteopathie voor mensen (MSc i.o.) en dieren

In verband met het beëindigen van mijn humane fysiotherapiepraktijk is echografie uit het aanbod verwijderd. De kennis is nog aanwezig (!) maar de praktische toepassing is momenteel niet mogelijk.
Voor goede echografische diagnostiek en deskundig advies kan ik u naar betrouwbare collega’s doorverwijzen. Neem hiervoor contact op.

Echografische beeldvorming is een zeer bruikbare methode om botten, gewrichten, spieren, pezen, kapsel en banden te bestuderen. Echografie geeft een directe weergave van beweging, functie en anatomie van het lichaam.
Weefselschade na een (sport)blessure is met echografie goed te beoordelen. Tevens kan de mate van weefselherstel tijdens een revalidatieproces worden bewaakt.

Als eerste para-veterinair (bij Proveto) heb ik in 2013 bij Paardenkliniek De Raaphorst in Wassenaar deel mogen nemen aan de cursus ‘Praktische peesechografie bij paarden’. Een unieke kans!
Ruth heeft reeds in 2011 de 3 maanden durende opleiding humane echografie voltooid bij Fysus. Een zeer gedegen basis voor echografie. Deze veterinaire nascholing was dus een logisch vervolg en sluit goed aan op de diverse werkzaamheden.

Voordelen:

Echografie is eenvoudig toe te passen
Echografie doet geen pijn en niet schadelijk
Echografie wordt niet beïnvloedt door pacemakers of metaal in het lichaam (m.n. humaan)
Met echografie is een snelle diagnostiek mogelijk