Oosterse behandeltechnieken

De oosterse geneeskunde kan vanwege zijn holistische benaderingswijze problemen oplossen die onoplosbaar lijken voor de westerse geneeskunde. De oosterse geneeskunde is gebaseerd op de overtuiging dat fysieke klachten en psychische spanningen zich op bepaalde plaatsen aan het lichaamsoppervlak manifesteren.

Het behandelen van deze plaatsen door op bepaalde punten te drukken (bijv. met Shiatsu of acupressuur) of aan te prikken met acupunctuur doet niet alleen de symptomen verdwijnen maar kan ook het hele lichaam in goede conditie brengen. Aangezien de oosterse geneeswijze zowel voor chronische ziekten als voor psychisch veroorzaakte ziekten kan worden aangewend, biedt het hoop voor verdere en volledige integratie met de medische wetenschap in het westen.

Oosterse behandeltechnieken zijn bijvoorbeeld: Chinese acupunctuur, Japanse acupunctuur, acupressuur, shiatsu, moxa, guasha, etc.

Mijn gereedschapskist is groot maar soms is een parallel behandeltraject waarbij uw klacht vanuit de oosterse geneeskunde bekeken wordt noodzakelijk om u verder te kunnen helpen.
Ik werk hiervoor graag samen met Richart Centino – Praktijk voor Oosterse Behandeltechnieken.