Tarieven

Osteopathie voor mensen (MSc i.o.) en dieren

Per 1 januari 2023 gelden de volgende tarieven:

Mensen
Consult 45-60 min. € 95,-
Kort consult 20-30 min. € 47,50
Baby/Kind t/m 12 jaar ca. 45 min. € 71,25
Dieren
Consult Paard op locatie (45-60 min.)€ 115,-
Vanaf 3 paarden op één locatie
Let op! Dit betreft daadwerkelijke behandelingen, geen controles
€ 105,-
Consult Hond op locatie (ca. 45 min.)€ 100,-
Reiskosten dieren
> 45 min. vanaf Harderwijk
Reiskosten gelden per locatie en kunnen worden gedeeld. 
€ 15,-
> 60 min. vanaf Harderwijkin overleg

Op de praktijklocatie in MFC De Roef kunt u contant betalen, een QR code scannen en uw betaling direct voldoen via uw eigen bank app of een betaalverzoek ontvangen.

Op locatie (dieren) kunt u naast contante betaling ook een betaalverzoek ontvangen of ter plekke een bankoverschrijving doen via uw eigen bank app. 

In alle gevallen dient u een consult direct en ineens te voldoen.

Inbegrepen bij een consult:
– Anamnese
– Lichamelijk onderzoek
– Bewegingsanalyse
– Uitgebreide behandeling
– Controle harnachement indien nodig (dieren) 
– Advies
– Nazorg*

*Denk bij nazorg aan meedenken in de ontwikkelingen na behandeling, contact met een (dieren)arts, trainer, collega therapeut, etc.

Op de behandeling zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Indien u akkoord gaat met behandeling gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

Vergoeding humaan
De behandelingen vallen onder niet gecontracteerde fysiotherapeuthische zorg en worden hierdoor deels vergoed door uw zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw polis.
Let op dat de behandelingen afgaan van uw totaal aantal behandelingen fysiotherapie per jaar.
Ik voldoe aan alle kwaliteitseisen zoals gesteld door het Kwaliteitshuis Fysiotherapie tot en met 2025 en heb een klachtenregeling via het KNGF.

De meeste mensen vinden het geen probleem als zij geen vergoeding krijgen, zij willen graag goed geholpen worden. Wilt u graag naar een collega fysiotherapeut die wel (deels) vergoed wordt of naar een geregistreerde osteopaat (vergoeding alternatieve zorg) neem dan gerust contact op, dan zorg ik voor passende doorverwijzing. Het gaat er om dat u geholpen bent!

In 2024 rond ik mijn Master of Science in Osteopathy af en zal ik mij aansluiten bij de beroepsvereniging voor osteopathie. Zodra deze inschrijving voltooid is zullen osteopathische behandelingen bij uw zorgverzekeraar ingediend kunnen worden als alternatieve zorg.

Vergoeding dieren
Omdat ik lid ben van de NVDO worden behandelingen voor uw dier vergoed door ‘Reaal Dier en Zorg’ (voorheen Proteq). Alle leden van de NVDO hebben een gedegen vooropleiding en de benodigde vlieguren gemaakt alvorens de studie dierosteopathie volledig te hebben voldaan.
De klachtenregeling verloopt via de GAT.