Thermografie

Osteopathie voor mensen (MSc i.o.) en dieren

In verband met de grote vraag naar osteopathie heb ik besloten om thermografie uit het aanbod te verwijderen. De kennis is nog aanwezig (!) maar de praktische toepassing is momenteel niet mogelijk.
Voor humane en veterinaire thermografie verwijs ik u naar het Thermografie Centrum van Irma Wensink.

Medische Thermografie verstrekt informatie over de huidige en toekomstige risico’s (ziekteprocessen en blessures in het lichaam). Het is een methode om pijnklachten, blessures en bepaalde ziekte processen in beeld te brengen.

Medische Thermografie is een beeldvormende techniek welke gebruik maakt van een ultragevoelige infrarood camera, en een verfijnd computer programmering systeem voor het visualiseren en analyseren van de warmteafgifte van de huidoppervlak van het lichaam. Deze technologie is volledig veilig, er wordt geen schadelijke straling uitgezonden, de warmte uitstraling van de huid wordt gemeten en in beeld gebracht zonder aan te raken, er is geen enkel gevaar voor de gezondheid.

In april 2013 heb ik de opleiding veterinaire thermografie bij Healthy Horse gevolgd. Daarna heeft zij ook als een van de eerste humaan fysiotherapeuten de opleiding medische thermografie gevolgd.
Het commentaar van de cursusleidster bij het inleveren van het (eerste) veterinaire rapport voor de cursus was erg mooi:”Knap werk Ruth!! Echt waar!”

Als goed opgeleid osteopaat moet ik de problemen in het lichaam met mijn handen kunnen vinden en ik moet kunnen beredeneren hoe dit doorwerkt elders in het lichaam. Ook vind ik dat ik moet kunnen voelen in hoeverre iemand hersteld is na mijn behandeling.

Als ik dit kan, waarom dan thermografie?
Voor mij is de meerwaarde van een thermografische camera om al deze kennis en kunde van de osteopathie nog preciezer in te kunnen zetten. Om herstel te kunnen volgen en om letsel welke buiten mijn osteopathische mogelijkheden liggen te kunnen vinden en dus goed door te kunnen verwijzen. Niet alleen met mijn getrainde handen en brein maar nu ook met beeld.

Voordelen voor u en voor de paardeneigenaar:
– Zekerheid van de juiste behandeling
– Zekerheid van juiste doorverwijzing
– Goed inzicht in herstel
– Goede prijs-kwaliteit verhouding
– Kundig advies
– Direct inzicht in de aandachtsgebieden
– 2-3 weken voor de klinische symptomen zich uiten kunnen problemen al in kaart gebracht worden!