Oogkanker bij kinderen

Osteopathie voor mensen (MSc i.o.) en dieren

Oogkanker bij kinderen

Oogkanker bij kinderen komt gelukkig niet vaak voor. Slechts 1 op de 17.000 kinderen in Nederland krijgt oogkanker. Oogkanker bij kinderen is daarom een vrij onbekend fenomeen. Toch is het goed om meer te weten over deze aandoening zodat de kans op vroegtijdige herkenning vergroot wordt.

Retinoblastoom
Oogkanker wordt ook wel retinoblastoom genoemd. Tijdens de ontwikkeling van het oog ontstaan tumorcellen in de retina (netvlies) van het oog. De retina is goed doorbloed, ligt als een dunne laag aan de binnenzijde van het oog en bevat lichtgevoelige cellen. Retinoblastoom is een snelgroeiende oogkanker welke voorkomt bij baby’s en jonge kinderen tot de leeftijd van vijf jaar. Tot die leeftijd is het oog nog in ontwikkeling, daarna is het volgroeid.

Oorzaak
Retinoblastoom kan veroorzaakt worden door een mutatie op het RB1 of het MYCN gen. Deze genmutaties kunnen erfelijk zijn maar het kan ook spontaan ontstaan tijdens de ontwikkeling van het kind. Retinoblastoom is niet besmettelijk.
Bij 75% van de kinderen gaat het om één oog, bij 25% van de kinderen zijn beide ogen aangedaan. Als erfelijkheid een factor speelt zie je vaker dat beide ogen aangedaan zijn.

Prognose
De prognose is vrij goed te noemen. Meer dan 95% van de kinderen in Nederland geneest van retinoblastoom en 90% van de kinderen behoudt tenminste één oog.

Herkenning
Hoe goed de prognose ook is en hoe weinig dit relatief voorkomt. Toch wil je dit zo vroeg mogelijk herkennen.
Is bekend van een ouder dat deze zelf oogkanker heeft gehad, dan is het belangrijk om het kind goed in de gaten te houden en de ogen regelmatig te laten controleren.
Ouders merken als één van de eerste symptomen vaak op dat de pupil anders wordt of dat er een verkleuring is van het oog. Ook kan het gezien worden op foto’s waar flitslicht gebruikt wordt zonder(!) zogenaamde ‘rode ogen reductie’. Je ziet dan op de foto dat één pupil wit oplicht, zoals een kattenoog in de nacht waar licht op schijnt. Het oog licht op door de reflectie van het licht op de tumor.
Ook is strabismus (scheel zien) een kenmerk van retinoblastoom. Kinderen tot één jaar kunnen strabismus hebben welke vrijwel altijd normaliseert tijdens de groei.
Een rood oog of uitpuilend oog kan ook bij de symptomen horen.
In een later stadium kunnen nog vele andere symptomen genoemd worden maar dan nemen de tumorcellen al een groter gebied in waardoor meerdere structuren onder druk komen te staan.
In dit stuk gaat het vooral om de primaire herkenning van retinoblastoom.

Behandeling
Retinoblastoom kan behandeld worden middels, laser, bevriezing, chemotherapie, bestraling en een operatie. De grootte en de plaats van de tumor bepaalt de behandeling en er zal altijd gestreefd worden naar een oogbesparende behandeling.

Informatie
Retinoblastoom komt weinig voor maar het bestaat wel. Omdat het gaat om een snelgroeiende vorm van kanker vind ik het zinvol om hier via deze weg meer bekendheid aan te geven. Al zou ik hier maar één kinderleven mee kunnen redden dan is dit artikel al de moeite waard geweest.

Het specialistisch centrum voor retinoblastoom bevindt zich in Amsterdam, het ‘Retinoblastoomcentrum Nederland‘ van het UMC Amsterdam. Hier vindt u informatie over retinoblastoom.
Op de website van ‘World Eye Cancer Hope‘ is ook veel informatie te vinden over retinoblastoom.Een osteopaat kan wellicht in het natraject een waardevolle aanvulling zijn in het herstel maar kan de aandoening absoluut niet genezen. Bij enige verdenking van afwijking van het oog dient dan ook een arts ingeschakeld te worden.


Tags: , , , ,