Master of Science in Osteopathy

Osteopathie voor mensen (MSc i.o.) en dieren

Veel mensen ervaren stress. De jaarprevalentie van 2021 voor mensen met surmenageklachten (overspannen) in de huisartsenpraktijk was 9,4:1000 mannen en 18,0:1000 vrouwen.
Volgens TNO gaf 17% van de werknemers aan burnoutklachten te hebben. De kosten hiervoor liepen op tot 3,1 miljard euro.

In mijn eigen praktijk en via collega’s zie en hoor ik veel cliënten waarbij stress in de vorm van werkstress of surmenageklachten een onderdeel zijn van de hulpvraag.
Tijdens mijn studie leerde ik over zachte handgrepen welke een invloed zouden kunnen hebben op de parasympathicus, dit is het rust- en herstelsysteem van het lichaam. De vraag die ik mezelf stelde is, of het behandelen van de ogen bijdraagt in de behandeling van het rust- en herstelsysteem van het lichaam door dit meetbaar te maken middels de hartslag, hartslagvariabiliteit, bloeddruk en saturatie voor, tijdens en na de behandeling.

Het lijkt er namelijk op dat deze handgrepen zeer effectief zijn en goed toepasbaar zijn in de behandeling. Om dit te toetsen heb ik een onderzoek opgezet.

Tijdsduur maximaal 60 min.
Locatie: in mijn praktijk aan de Middelste Wei 2-4 in Harderwijk

U kunt meedoen aan het onderzoek indien u:
– Gezond bent
– Geen contactlenzen draagt
– Geen chronisch aandoening heeft
– Geen auto-immuun aandoening heeft
– Geen ontsteking aan de ogen heeft
– Geen recent hoofdtrauma heeft opgelopen
– Geen hart- of vaatklachten heeft
– Geen medicatie gebruikt
– Geen andere onvoorziene gezondheidsproblemen heeft welke de uitkomst van het onderzoek kunnen beïnvloeden

Wilt u graag meedoen met dit onderzoek maar twijfelt u of u in aanmerking komt? Neem dan contact op via praktijkruth@gmail.com of 06-20 778 778

Voor meer Informatie en de Toestemmingsverklaring